Protez ile Yaşamlar Mutluluk Saçıyor

Protez ayak, Protez bacak, Protez kulak, kullanımlar yaşamımız içerisinde Protez olarak hazırlanmış bir çok 3D nesne ile insan ve hayvanların yaşamları değişmektedir. Böylece,Yaşama bağlanan insan ve hayvanlar mutluluk saçıyorlar.


Yaşamlarını kendi başlarına sürdürdükleri için mutlu olmalarına imkan oluşuyor. 3D nesneler ile mutluluk saçan insanların sevinçleri yayılıyor.

İnsan ve hayvanların yaşam kaynakları olan temel organları kol, bacak ve el gibi uzuvlarının 3D nesne baskıları olarak protez kol çoğu zamandır yapıla gelmektedir. Protez kol, protez bacak Dünyadaki çeşitli ülkelerde sosyal yardım kurumları tarafından tasarımları gerçekleştiriliyor. 3D yazıcılar ile 3D nesne baskıları da sağlanabilmektedir.


Çeşitli sebepler ile daha doğum zamanında küçücük bebekler kollarının veya bacaklarının oluşmamasında yada doğum hatalarından hayata uzuv eksikliği ile başlıyor. Erken zamanlarda çocuklara gelişimlerinin hızlı olarak değişmesinden dolayı kalıcı protez kol, bacak veya el yapılamaya biliyor.

Mekanik Kol Protezi
Mekanik Kol Protezi

Çocuklar hızlı bir gelişim değişikliklere gösterdiği için her iki yaş grubunda protez değiştirme zorunda olabiliyor. Kalıcı protez temin edildiğinde tekrar tekrar her 2 veya 3 senede maliyet gerektiren protezleri sağlamak zorunda kalınıyor. Bu durumda ailelere büyük masraf çıkara bilmektedir. Çocukların gelişim çağları boyunca genellikle geçici protez kol, protez bacak veya protez el ile yaşamlarını sürdürmeleri beklenmektedir.


Mekanik kol çocukların yaşamına kolaylık sağlıyor
Mekanik kol çocukların yaşamına kolaylık sağlıyor

İnsanlar hayat şartları gereği bir çok zorlu koşullarda yaşamak zorunda kalıyor. Bu zorlu yaşam içerisinde bazen kaza ile bazende vücudumuzdaki hastalıklar sebebi ile uzuvlarımızı kaybetmek zorunda kalıyoruz.

İnsanlar günümüzde savaş ortamında veya değişik kazalara uğramaları sebebi ile de uzuvlarını kayıp etmek durumunda kalmaktadır.
Memleketimiz Türkiye’de gün geçmiyor ki, çeşitli kaza haberleri ile her gün karşılaşıyoruz. Kazalar trafik kazaları veya endüstriyel kazalar ile ev kazaları şeklinde meydana gelmektedir.
Türkiye’mizde de çeşitli sosyal yardım kuruluşları ister savaş sebebi ile olsun, isterse çeşitli nedenler ile oluşan uzuv kayıplarına yardımcı olmaktadır.
Protez bacak çocukları yaşama bağlıyor
Protez bacak çocukları yaşama bağlıyor

Ülkemize bir çok savaş mağduru insan gelebilmektedir. İnşaat alanlarında yada endüstriyel çalışmalarda insanlar el, kol veya bacaklarını hareketli makina elemanlarına kaptıra bilmektedir.
İnsanlar için çok çeşitli protez kol, bacak üretimi yapan kurum ve kuruluşların arasında üniversitelerde 3D nesne uzuvların üretimi için tasarım ve 3D nesne baskısı çalışmaları yapmaktadırlar.
Sadece insan için değil, hayvanlarda çeşitli kazalara veya acımasız varlıkların zorbalıklarına uğrayabiliyorlar. Biri birleri ile olan kavgalarında değişik uzuvlarını kaybedebilirler. Hayvanlarda doğum sırasında veya doğum öncesi bazı uzuvlarının oluşmamasından kaynaklı uzuv kayıpları ile karşılaşabilirler.
Ön Kolları olmayan bir köpek Yavrusu
Ön Kolları olmayan bir köpek Yavrusu
Ön kolları olmadan doğan köpek yavrusu için yaşama bağlanmasını sağlayacak basit bir tertibat ile 3D Yazıcıdan parçalar çıkartılmıştır. Belli başlı ihtiyaçlarını kendi başına karşılaması sağlanmış olmaktadır.
Hayvan arasında da çeşitli hastalıklarda dolayı bazı uzuvlarının kaybı oluşmaktadır. Hayvanlar oluşan bu uzuv kayıplarına kendilerinin çare üretmeleri pek mümkün olamamaktadır. Ancak insanlar tarafından görülmeleri veya beslenmeleri durumlarında hayvanlara yardımcı olacak 3D nesne uzuvların takılabilmesi mümkün olabilmektedir.
Ayakları kesilmek zorunda kalınmış bir Horoz için protez
Ayakları kesilmek zorunda kalınmış bir Horoz için protez

Evlerimizde beslediğimiz bazı hayvanları felç olan bacakları, kolları için insanlar 3D nesnelerin baskısına başvurmaktadırlar. Yukarıdaki horoz soğuk havada kaldığından dolayı ayaklarını donma sebebi ile kaybetmek durumunda kalmıştır. CADCAM yazılın  programları ile tasarımı yapılarak 3D yazıcı ile hazırlanan 3D nesne takma bacaklar yardımı ile tekrar yaşamını sürdürmeye devam etmektedir.

İster insanlar olsun, isterse hayvanlar yaşamlarının belirli zamanlarında çeşitli sebeplerden uzuvlarını kaybetmektedirler. İnsanların ve hayvanların yaşamdan ümitlerini kesmemeleri ve yaşama bağlanmaları için 3D Nesne uzuvlar yardımcı olmaktadır.