3D Metal Yazıcılar

Endüstride bir çok metal parça kullanılmaktadır. Araba motor blokları Alüminyum metal kullanılarak elde edilir. Dişli çark gibi aktarma elemanları metal malzemeden yapılırlar. Dişçilikte metal kronlar kullanılır.

Temel olarak, bir katmanlama işlemi ile 3D metal yazıcılar çalışmaktadır.

3D Metal Nesne baskıda, Katmanlar halinde 3D yazıcı ince bir toz halinde titanyum gibi metal malzemelerin tabakası bırakır.

Sonra lazer, 3D Metal Nesne parçanın oluşması gereken yerde metalin erimesini ve sigortalanmasını sağlar.

3D Metal yazıcıların kullanımı sadece Otomotiv parçalarının elde edilmesinde olmamaktadır. Diş tedavi ve çözümleri için Dental alanda da kullanımı görülmektedir.

3D Metal Yazıcılarda 3D Metal Nesnenin oluşumu en alttan yüzeyden başlamaktadır. 3D Metal Yazıcı, çalışmasının devamında bütün katmanları biri birine kaynaştırarak 3D Metal Nesne oluşturmaya çalışır. 

Her şey bittiğinde, kaynaşmamış metal tozları ve çıkıntıları elde edilen 3D Metal Nesneden çıkarırsınız.

Temizlikten sonra yeni bir 3D Metal Nesne parçayı ortaya çıkarırsınız.

3D Metal Nesne
3D Metal Nesne 

Youtube video linkini izleyebilirsiniz

3D Metal Yazıcılar için Metal tozları

3D Metal Yazıcılarda kullanılabilecek metal tozları vardır. 

Titanyum, 

Alüminyum, 

Alüminyum alaşımları, 

Kobalt, Krom, 

Paslanmaz çelik,

Amonyum paratungstat (APT), 

Tungsten oksit,

Tungsten metal tozu (WMP), 

Tungsten Karbür (WC)

Nikel alaşımları kullanılabilen metal tozları arasındadır.

3D Metal Yazıcılar ile 3D Metal Nesne Baskısı Oluşturma

3D Cad programları aracılığı ile, 3D Nesneler istenilen geometrik şekillere göre, tasarlanıp optimize edilerek dizayn edilir. 

CADCAM Programları ile hızlı şekilde 3D Metal nesnenin prototip çıktılarını görürüz. İletişim ve haberleşme kaynaklarını kullanarak müşterinin istek ve görüşleri doğrultusunda değişikliklere gidilebilir.

3D Metal Yazıcı
3D Metal Yazıcı


3D metal katkılı teknolojisi ile 3D metal nesne üretimi, metal parçaların geleneksel takımlara ihtiyaç duymadan ve geometride çok az sınırlama olmaksızın inşa edilmesini de sağlar.

Aynı zaman ortamında, geleneksel parça çıkartma yöntemlerini tamamlayıcı nitelik taşımaktadır. Mevcut üretim operasyonuna kolayca entegre edilebilir.

Mevcut olan geleneksel parça eksiltme yöntemi ile eşdeğer olarak birlikte de kullanılarak üretimin optimize edilmesi sağlanır.

Son üretim aşamalarına ulaşılan 3D Metal nesne üretimine geçilmektedir.

3D-Metal-Yazici
3D Metal Yazıcı

Elde edilen 3D Nesnelerin CAD çizimlerine göre 3D Metal yazıcının toz yatağından 3D Metal nesne baskısı çıkarılır.

3D Metal yazıcılar İnce metal tozlarından oluşan malzeme katmanları, döküm, dövme ve işleme gibi ‘geleneksel’ tekniklerle üretilemeyen karmaşık şekiller oluşturmak için kullanılır.

Geleneksel parça üzerinden eksiltme yönteminde, metal parçalardan çıkan talaşlar olmaktadır. Bunların tekrar geri dönüşüm olarak eritilerek hurda değerlendirmesi yapılması gerekmektedir.

Parça eksiltmeli teknolojilerde (CNC ), ayrıca metal parçaların üretimlerinde kalıp yapımı ile ilgili süreçler ve masrafları ortaya çıkmaktadır.

3D Metal yazıcı teknolojisi ile parçalar katman olarak biri birine eklenirken, geri dönüşüm gerektirecek unsurlar ortaya çıkmamaktadır.

Doğrudan parça üretim haznesinden elde edilen 3D metal nesnenin oluşturulmasında kalıplama tasarımı, yapımı ile ilgili çalışmalar ve masraflar oluşmamaktadır.

Katkı sağlamalı teknoloji ile üretimde birden fazla bileşeni birleştirme, malzeme kullanımını en aza indirme ve takım maliyetlerini azaltma gibi yeni tasarım olanakları sunulmaktadır.

3D Metal Yazıcıdan Alüminyum Malzemeden Baskı alınması
3D Metal Yazıcıdan Alüminyum Malzemeden Baskı alınması

3D Metal Yazıcıların Tercih Sebepleri

3D Metal yazıcılar ile Makina parçaları, Otomotiv endüstrisi parçaları dayanaklı olarak ele edilirler.

3D Metal Yazıcılar ile elde edilen 3D Nesnelerin edilmesinde bazı olumsuz çalışmalar ile karşılaşabiliriz. Elde edilen metal baskının baskı sonunda üzerinde oluşan metal tozu parçacıklarının ve toz parçaların ayrıca temizlenmesi işlemi gerekmektedir.

Az olumsuzluklar içermesi göz ardı edilecek bir unsurdur. 3D metal nesnelerin 3D Metal yazıcılarda üretimi kabul edilebilir bir tercihler içermektedir.