Uyarı ve İkaz İşaretlerini Öğrenelim

3D Yazıcı ile çalışmalarımızda sağlık için ikaz ve uyarı işaretlerine uymalıyız. Kendi yaptığımız 3D yazıcı için dahi çalışmalarımızda ikaz ve uyarı işaretlerini göz önünde bulundurmalıyız.


Tehlikeli Maddelerin genel tanımı şöyledir;


Kullanılma durumları veya bulundurulma şekli sebepleri ile iş ortamında çalışanların veya iş ortamında bulunması gerekenlerin sağlık ve güvenlikleri için risk oluşturabilecek her türden maddeler olarak ifade edilebilir.

Genel Tehlike için İkaz ve Uyarı gerekmektedir
Genel Tehlike için İkaz ve Uyarı gerekmektedir3D yazıcılar temel ihtiyaç maddesi genel 3D nesne baskısında kullanılmasının yanında,
Tıp – Sağlık alanı,
İnşaat alanı,
Endüstriyel parçaların üretimi,
Gıda,
Giyim,
Uzay teknolojisi araçları
gibi kullanım alanları sebebi ile uyarı ve ikaz ihtiyacı doğmaktadır.


Her bir çalışma alanının kullanım malzemesi de değişmektedir. Örneğin inşaat alanında kullanılan 3D baskı işlerinde Çimento ana maddedir.


Endüstriyel kullanım alanlarında da genellikle metal ve metal tozları kullanılmaktadır.

3D Yazıcılarda uyarı ve ikaz durumları

-Elektrik donanımı olması,
-Elektronik parçaların kullanılması,
-Sıcak kısımların bulunması,
-Kimyasal ürünlerin etkisi,
-İnsan sağlığı,
-Malzemelerin ( filament ) korunması,
-3D Baskılardan verim almak
gibi durumlar için 3D yazıcı ile çalışan ve 3D yazıcı etrafında bulunanları uyarmak ve ikaz etme gerekliliği vardır.

Genel Uyarı ve İkaz İhtiyacı3D Yazıcılarda Genel Uyarı İşareti
3D Yazıcılarda Genel Uyarı İşareti

3D yazıcılar ile çalışma sırasında genel olarak çıkabilecek kokular ve elektrik bağlantıları gibi tehlikeli durumları uyarmak amacı ile genel uyarı işareti kullanılır.


İnsanlar çalışma esnasında işleri ile yoğun çalışması sırasında dalgınlık gibi sebepler ile açıkta bulunabilecek elektrik bağlantı uçları ile tehlikeli durumları oluşturabilirler.


MUTLAKA Elektrik bağlantı uçları kapalı bir muhafaza altına alınmalıdır.


Dağınık elektrik kabloları kablo toplayıcı sargılar ile düzenli bir şekle getirilmelidir.

Isı ve Sıcaklık için Uyarma

Genel 3D Nesne baskısı sırasında filament kullanılır. Filamentler ısıtılarak erime sıcaklığına ulaştırılır. Filament erime konumuna ulaştığında etrafa bazı filamentler rahatsız verici ve zararlı kokular yayabilir.


3D Yazıcılarda bir çok çeşitten kimyasal yöntemler ile elde edilmiş plastik cinsi filamentler kullanma imkanları oluşmuştur.


Elektrik ve Elektronik devre elemanları yoğun ve devamlı çalışma durumlarında bağlantı yerlerinden veya kullanılan parçaların ısınmasından etrafa ısı yayarlar.

Soğutma ve havalandırma için Fan kullanılmalıdır
Soğutma ve havalandırma için Fan kullanılmalıdırIsınan ve ısı yayan parçalar ısıdan dolayı çabuk bozulma sebebi ve dolayısı ile arızaya sebeb oluştururlar. Arızalanan parçaların tamir ve değiştirilmesi gereği ortaya çıkar.


Bozuk ve ısınan parça etrafa ısı vermesi sebebi ile alev ve yangın oluşturabilir. Aynı zamanda ısınan kablo ve parçalar etrafa tehlikeli kokularda yaymaktadır.


Elektrik ve elektronik devreler ısıya karşı korunması için Fan veya aspiratörler ile soğutulmalıdır.


Sağlık Alanı uyarı  ve ikaz

3D Yazıcılar Üniversite ve çeşitli Sağlık alanı çalışmalarında insan sağlığı için kullanılmaktadır. Sağlık ve tıp alanında kullanılan 3D yazıcılar ile insan vücudu için çeşitli organlar veya protezlerin 3D baskıları yapılmaktadır.


Tıp alanı çalışanları biomedical çalışmalar çerçevesinde hücresel ve ortopedik gibi çeşitli faydalı işleri ortaya çıkarmaktadırlar.


3D Yazıcılar ile sağlık alanında Bio işlemler yapılır iken insan vücudu için uygun sonuçlar ortaya koyacak olan hücre elemanları kullanılmaktadır.

Biyolojik Çalışma yapıldığını belirten İkaz ve Uyarı İşareti
Biyolojik Çalışma yapıldığını belirten İkaz ve Uyarı İşaretiSağlık alanı ile ilgili çalışmalarda kullanılmak üzere hazırlanan 3D yazıcılar için bio işareti içeren ikaz ve uyarı işareti kullanılır.

Yangın durumu için İkaz ve Uyarı

3D Yazıcı elektrik ve elektronik parçalar ile bir donanım şeklinde çalıştırılmaktadır. 3D yazıcı 3D nesne baskılarını elde eder iken saatlerce devamlı çalıştırılma durumu oluşmaktadır.

Genel Yangın Uyarı ve İkaz işareti
Genel Yangın Uyarı ve İkaz işareti

3D Yazıcılar devam uzun süreler çalıştırıldığında kullanılan elektronik devre elemanlarına fazlaca yük gelmektedir. Bu yüklü çalışma çeşitli arızalara sebebiyet vermektedir. Teknik arızaları giderme ihtiyacı da doğmaktadır.

MUTLAKA Yangın oluşumunu dikkate alarak, Uzun süreli 3D Nesne baskılarının yapılmasında 3D Yazıcıların başından ayrılmamak gerekir.

3D Yazıcı ile 3D nesne oluşma çok zevkli bir uğraştır. Yeni yeni yaygın kullanım alanları bulmaktadır. Uzun uğraşlar ile 3D yazıcılarda 3D nesneleri elde etmek içinde dikkatli çalışmamız gerekmektedir.

Tehlike veya istenmeyen durumların oluşmaması için İkaz ve uyarı işareti ihtiyacı üzerinde durmaya çalıştım.

Uyarı ve ikaz işaretlerini kullanılma gerekliliği 3D yazıcıları kullanmanın çok tehlike içerdiği anlamına gelmemesi temennisinde de bulunuyorum.