3D Yazıcıdan Renkli Baskı Yapma 

3D nesne oluşturmada renkli baskı almadan da üretim sağlanır. Tek renk ürünler elde edilerek, kullanma durumu olur.

Renkli baskı için 3D yazıcılar vardır. Renkli baskı yapan 3D yazıcılarda 2 adet başlık bulunur.

2 başlık bulunan 3D yazıcılar ile İki renk olarak 3D yazıcı baskı durdurulmadan 3D renkli nesne elde edilir.

Renkli-Kabak-Sekilli-Araba
Renkli Kabak Şekilli Araba

Tek başlıklı 3D yazıcı ile de biraz uğraş ile renkli baskı elde edilmektedir.

3D yazıcı belli bir renk ile baskıya başlar. ikinci renk gerektiren mesafede 3D yazıcı çalışması durur. İkinci renkli filament 3D yazıcıya takılır.

Bir kaç renkli baskı için birden fazla kez renkli filament değişimi sağlanır. Bu şekildeki filament değişimi ile yapılan renkli baskı işlemleri katman basamaklarında gerçekleşir.

Bu değişimin yapıldığı katman 3D nesne üzerinde düz çizgi olarak gerçekleşir. Dalgalı veya aşamalı yüzeylerde renk değişimi imkanı bu tür uygulama ile mümkün olmamaktadır.

Günümüzde iki başlıklı 3D yazıcılar bulunmaktadır. İki başlıklı 3D yazıcılar ile iki renkli 3D nesneler kolayca elde edilmektedir.

İki başlıklı 3D yazıcı da her bir başlığa farklı renkte filament bağlanır. Kodlama işlemlerinde iki başlık düşünülerek, her bir başlığın nereden itibaren başlayacağı düzenlenir.

3D yazıcısı baskısı renklendirilmiş 3D nesne
Renklendirilmiş 3D Nesne

İki ısıtıcı kafa bulunduran 3D yazıcıları iki adet 3D yazıcımız var gibi düşünebiliriz.

Çünkü her iki ısıtıcı başlık için ayrı ayrı G Kodlar üretilmesine rağmen, bir kod sayfasında G kodlar oluşturulur. Hangi ısıtıcı başlığın görevi başladı ise, o  andan itibaren G kodları seçilen başlığın hareketlerini sağlar.

Standart 3D FDM yazıcılar tek renk olarak 3D nesne baskı sağlar. Oluşturulan tek renk 3D nesne baskılar üzerindeki kalıntılar , istenilmeyen çıkıntılar temizlenir. Gerektiğinde, zımpara ile yüzeylerin pürüzlülükleri giderilir. 3D baskıdan sonra oluşan çıkıntıları giderilmiş parçanın yüzeylerinde boyama yolu ile renklendirmeye gidilir.

Pratik çözüm olarak tek renk 3D baskının renklendirilmesi sağlanmış olur.

Günümüzde hızlı ve ççoklu üretimler yapmak üzere üretilmiş multiJET teknoljili yazıcılar vardır. MultiJET 3D yazıcılarda mürekkep püskürtme yöntemi le üretim sağlanmaktadır. Bir kaç renk mürekkep kullanımı ile renkli 3D nesne üretilebilmektedir.

3D yazıcıda ayrı ayrı baskısı yapılmış renkli baskılar
3D yazıcıda ayrı ayrı renkli baskılar

Bir başka mantık ile 3D nesneler renkli bir duruma dönüştürülmektedir.

Oluşturmak istediğimiz 3D nesne tek parça basmak yerine, bir kaç tane parçalara bölünür. Her bir parçanın farklı renklerde baskısı yapılır. Farklı renklerdeki nesneler bir bütün olarak birleştirildiğinde, renklendirilmiş 3D bir nesne olarak bütün bir parça ortaya çıkar.