3D Yazıcıdan Baskı Teknolojileri

3D Yazıcılarla baskı alma işlemi 3D Yazıcı tipine göre değişmektedir. 3D Yazıcı teknolojileri değişik tiplerle ortaya çıkmıştır.

3D Yazıcı Basma Teknolojileri zaman içerisinde çeşitli çalışma sistemlerinin çıkmasını sağlamıştır.


3D Yazıcı Sisteminin Parçaları
3D Yazıcı Sisteminin Parçaları


Üniversitelerdeki bilimsel araştırma ve çalışmalar değişik 3D Yazıcı teknolojilerinin oluşumunu sağlamaktadır.

3D Yazıcı Teknolojileri Çeşitliliği

Bazı teknoloji çalışmaları yapan firmalarda 3D yazıcı teknolojilerinin yaygınlaşmasına katkı sağlamışlardır.


3D Nesne Basma Teknolojilerinde Değişik malzeme kullanma gereksinimleri gelişimi sağlamıştır.

3D Yazıcı ile farklı malzemelerinde kullanılması ile Baskı Teknolojileri daha da çeşitlenmiştir.

Malzeme çeşitliliğinin artması bu malzemeleri biri birine birleştirme teknolojilerini de ortaya çıkarmıştır.

3D Nesnelerin oluşturulması için ısı kullanımı ile birleştirme sağlayan 3D Yazıcılar oluşturulmuştur.

3D Nesnelerin malzemesine göre, UV ışık kullanan 3D Yazıcılar yapılmıştır.

3D Nesne Malzemelerinin çeşitliliği bu malzemelerin biri birine birleştirilmesinde Lazer teknolojisinin de girmesine sebep olmuştur.

FDM Teknolojili 3D Yazıcıda Baskı Alma

En Yaygın 3D Yazıcı çeşidi FDM 3D Yazıcı ile Baskı alma teknolojili olanlarıdır.
FDM 3D Yazıcıların tercih edilmesinin ve yaygın hale gelmelerinin en önemli etkeni, fiyatlarının alınabilir olmasındandır.

3D FDM Yazıcılarda katmanlar oluşturma
3D FDM Yazıcılarda katmanlar oluşturma


FDM 3D Yazıcılarda üretim şekli, ısıtılmış filament denilen ham maddenin üst üst katmanlar halinde biriktirilmesi mantığıdır.

0.05mm ila 0.4mm katman tabakası ile üretim sağlanabilir.

FDM 3D Yazıcılarda ABS ve PLA Filamentler yaygın şekilde kullanılmaktadır.

FDM_3D_Yazıcılar
FDM 3D Yazıcılar


HIPS, PETG ve TPU malzemelerde ham madde olarak kullanıla bilmektedir.

FDM 3D Yazıcıların olumsuz yönü, baskı hızlarının yavaş olması ve çıkan ürünün yüzey kalitesinin düşük olmasıdır.

Bu olumsuzlara karşın ofis ve ev ortamları için tercihi etkilememektedir.

SLA Teknolojili 3D Yazıcıda Baskı Alma


SLA 3D Yazıcılarda üretim şekli, fotopolimer (sıvı reçine) ham maddesinin FDM 3D Yazıcılardaki gibi katman halinde nesneyi alt alta biriktirmesi şeklindedir.

SLA 3D Yazıcılarda üretim yukarıdan aşağıya doğru gerçekleşir.

Sabit haldeki tabla bir katman kalınlığı kadar reçine içerisinde olup, reçine ile temas etmektedir. UV ışık ile nesnenin katmanı oluşturulduktan sonra başlık nesneyi bir katman kadar aşağıya doğru indirir.

Sıvı haldeki reçine üzerine UV ışık gelir reçinenin katılaşmasını sağlar.

UV ışık ile nesnenin katmanı oluşturulduktan sonra başlık nesneyi bir katman aşağı doğru indirir.

Bu SLA 3D Yazıcılarda nesnenin oluşumu, reçinenin UV ışık yansıtılan kısımlarının katılaşarak oluşturulması esasına dayanır.

SLA_3D_Yazıcılar
SLA 3D Yazıcı

SLA 3D Yazıcılarda üretilen nesnenin baskı hızı orta seviye olup, yüzey kalitesi ise yüksek derecededir.

SLA 3D Yazıcılarda katman kalınlığı, 0.06mm ila 0.1mm arasında olmaktadır.

SLS Teknolojili 3D Yazıcıda Baskı Alma

SLS Teknolojili 3D Yazıcıda iki hazne içerisine toz ham maddesi yüklenir. 

Bir haznede kızıl ötesi lazer ışık ile sinterleme sağlanır.

Bir katman oluştuktan sonra, 3D Nesnenin olduğu tabla aşağıya doğru çekilir. Bu sırada yan taraftaki hazneden toz aşağı doğru inen hazneye itilir. 

Tekrar kızıl ötesi lazer ışık nesne oluşturulacak kısımda sinterleme oluşturur.

SLS Seçici Lazer Sinterleme Teknolojisi Özellikleri
SLS Seçici Lazer Sinterleme Teknolojisi Özellikleri


Bu sinterleme işlemi nesne üretilene kadar devam eder.

SLS Teknolojili 3D Yazıcı ile üretim bittikten sonra parça üzerindeki toz fazlalıkların temizlenmesi gerekmektedir.

SLS Teknolojili 3D Yazıcıda Basılan nesnelerin dayanımları yüksektir. Yüzey kalitesi ise düşüktür.