3D Yazıcılarla Seri Üretim İmkanı

3D Yazıcılarla katmanlar halinde nesne üretilir.

3d_Yazıcıda_Çoklama_Yöntemi
Çoğaltma Yöntemi3D Yazıcı hızlı olarak seri üretim yapamaz. Neden?

diye sorulacak olur ise cevabı; plastik malzemenin biri birine yapışması gerekir. Bu Seri Üretim için olumsuz bir durumdur. Plastik katmanların yavaş yavaş biri birine kaynaşmasını bekleriz. Bunun için geçecek zaman seri üretim hızını yavaşlatır.

Seri üretim hızlı üretim imkanlarını ister. 3D Yazıcı pek nadir elde edilebilecek nesnelerin basımına uygundur.

Seri üretim ile elde edilmesi imkanı olmayan ürünlerin 3D Yazıcılarla yapımı daha uygundur.

3D _Yazıcının_Bilya_Yatagı
Bilyalı Mil Tutucu Yatak

3D Yazıcılarla seri üretim denilebilecek bir işlem yapılabilir. 3D Yazıcılarda çoklama yöntemi ile parça çoğaltılarak imalatı düşünülebilir. Bu durumda bir baskı işleminde birden fazla nesnenin üretimi sağlanmış olur.

Çoğaltma yöntemi ile nesne ürettiğimizde de nesnelerin üretimi için geçen zaman uzayacaktır.

3D Yazıcılarla bir nesnenin çıkarılması en az 1 dakika gibi sürmektedir. Bir ürünü seri üretim ile imal etmeyi 3D yazıcı ile yapılacak diye düşünelim. 3D Yazıcı Üretim süresi bulmak için, en az bir dakikayı parça adedi ile çarpmamız gerekir.

Seri üretim yapmamızı engelleyen bir diğer unsur devamlı 3D Yazıcı çalışır iken, Filamentin ve tablanın ısıtılması için oluşan elektrik masrafını da göz önünde bulundurmamız gerekir.

3d Yazıcılar devamlı olarak çalışmaya fazlaca uygun değildir.

Üretim esnasında filamentin ısıtılması ve Tablanın ısıtılması elemanlara zarar verebilir. Bunun önlemi için devamlı fan ile soğutma gereği de vardır.

Elektronik devrelerde devamlı çalıştığında ısıdan etkilenebilir. Elektronik devre elemanlarının da ısınma sorunu için soğutucu fan kullanılması gerekir.

Soğutucu fanlar çalıştığı sürece de elektrik sarfiyatı olacaktır. Kullanılacak elektrik için uygun akım değerlerine göre düzenlemeler gerekmektedir.

Gelecekte bu tür olumsuzlukların giderildiği durumlarda 3D Yazıcıların seri üretime uygun duruma gelebileceği düşünülebilir.

Bunun yanında 3D Yazıcıların bir önemli faydasını göz önünde bulundurabiliriz.

Plastik ürünlerin elde edilmesi genellikle Plastik Enjeksiyon makinaları ile gerçekleşir. Plastik Enjeksiyon makinalarında Plastik ürünlerin elde edile bilmesi içinde mutlaka kalıp yapılması gerekir. Kalıp yapımı, bir kalıplama teknolojisine göre uygun çalışma yapmayı ortaya koyar. Kalıp yapımı zaman alan ve maliyet gerektiren bir unsurdur.

3D Yazıcı ile üretim ne zaman gerekli olur?

Piyasada daha az bulunur ve fiyatı pahalı denilecek parçaların kısa sürede üretimini sağlamak için çok uygundur.
Az bulunan veya tek olarak yapımı için çok masraf gerektirecek parçalar 3D Yazıcılarda üretime uygun olur. Çünkü, tek parçanın piyasada yaptırılması maliyet açısında pahalı olur.

Tek parçanın yapımı için imalatçılar uğraşmak istemezler.

Yapmak ister ise de fazla fiyat verirler. Tek yapılacak parça için kesici temini, tezgah ayarı gibi unsurlar göz önüne alınır.

3D Yazıcılar da ise 3D Nesnenin resmi çizildikten sonra 3D Nesnenin basımı kolaydır ve az maliyette olur.