Eğitim çalışmaları için 3D Eğitim Araçları

Çok Basit bir eğitim aracından Pahalı ve karmaşık yapılardaki 3D eğitim araçlarına kadar eğitim aracı 3D Yazıcılarda üretilebilir. Eğitim çalışmalarını basitleştirecek eğitim araçları eğitim ortamını da ilgi çekici duruma getirecektir.

Matematik için 3D eğitim Nesneleri

Matematik çocuklar için çok zor bir ders olarak görülür.Matematik eğitimini kolaylaştıracak ve çocukların hafızalarında yer edecek imajlar oluşturabiliriz. 3D yazıcı kullanarak baskısını  oluşturacağımız görsel 3D eğitim araçları kavramların kabul edilişini de sağlayacaktır. 

Parçalari-Kesirlere-Bolme
Parçaları Kesirlere Bölme


Örnek olarak kesirler konusunu anlatmak istediğimizde parçaların nasıl bölünerek oluşturulduğunu görsel şekiller ile ortaya koyabiliriz. Çocukların zeka düzeylerine göre çağrışım yapacak olan 3D eğitim aracı kavramayı kolay hale getirecektir.


Matematik derslerini zihinlere yerleştirmek için sayıların, rakamların zeka düzeyini belirlemek ve ilerletmek için önemli unsurlar olarak görürüz.

Evlerimizde küçük yaşlarımızda bir iki diye sayıları annelerimizden duyarak öğreniriz. Annelerimiz bir varmış bir yokmuş diye masallar anlatmıştır.

Sayı ve rakamları öğrenmek için çok değişik araçlar sınıflarda ve evlerde kullanılmaktadır. Bizlerde en klasik sayı sayma cetvellerinden başlayarak, sayı küplerine kadar ve puzzle gibi ilgili çekici eğitim aracı örneklerini 3D Yazıcı kullanarak oluşturabiliriz.

Sayilar-ve-Rakamlar-icin-Puzzle
Sayılar ve Rakamlar için Puzzle

3D Yazıcı ile katmanlar halinde 3D eğitim aracını oluşturma işleminde 3D Nesnenin baskısını renkli filamentler kullanarak renklerden de faydalanma sağlanabilir. Çocukların hem görsel zekaları geliştirilir iken hemde olabilecek renk körlüğü gibi durumların belirlenme imkanını da buluruz.