3d Yazıcı Baskı Sorunları Nelerdir?

3D Yazıcı ile bir çok 3D Nesne üretiriz. 3D Nesnelerin baskı kalitesinden memnun olmalıyız.

3D Yazıcıda Baskı Kalitesinde sorunlar olabilir. 3D Yazıcının kalibrasyonu bozulabilir.

Istıcı tablanın Kalibrasyon ayarlaması
Kalibrasyon ayarlaması

3D Yazıcının baskı kalitesini etkileyen unsurları bilmeliyiz. Nedir?

Bu 3D Yazıcıdaki Baskı Kalitesi Sorunlarıdır? ki çözelim.
3D Yazıcı baskı kalitesinden kaynaklı sorunları gidere bilmeliyiz.

3D Yazıcıda ürettiğimiz 3D Nesnelerin baskı kalitesinden hoşlanmadık. Baskı kalitesini düzeltmek için Ne yapmalıyız?

Baskı Kalitesi Sorunları

3D Yazıcı ile ürettiğimiz 3D Nesnelerde baskı kalitesi istediğimiz özelliklerde olmalıdır.

Baskı kalitesinin iyi olması üretim sonucu memnuniyetimizi artırır. Baskı kalitesi iyi olduğunda malzeme kabı da yaşamamış oluruz.

3D Nesnenin baskı kalitesi iyi olmadığında, bazı sorunlarımızın olduğunu bilmeliyiz. Sorunun sebebini bilir isek, sorunun çözüm yolunu da çabuk buluruz.

3D Yazıcılarda oluşan bir takım sorunların ,bilinen veya tahmin edilebilecek çözüm yolları da vardır.

3D Yazıcılarda oluşan baskı sorunlarının bir kaç sebebi vardır. Bu sorunları bilmek gerekir.Böylece çözüme çabuk ulaşalım.

Baskı kalitesi bozulma durumları

Karşılaşabileceğimiz bir çok baskı kalitesi durumlarını bilelim.

3D Yazıcı Başlangıçta Ekstrüzyon Yapmıyor ise baskı kalitemiz oluşamaz.

3D Yazıcı Üst Katmanlarda Delikler ve Boşluklar oluşuyor ise baskı kalitesi olumsuzdur.

3D Yazıcı 3D Nesne kenarlarında Baskı Kılçıklanma veya iplikçikler oluşturuyor olabilir.

3D Yazıcı Katman Kayması oluşturması baskı kalitesini bozar.

3D Yazıcının Zayıf İç Dolgu ile 3D Nesne oluşturması baskı kalitesi sorunudur.

3D Yazıcının 3D Nesne üzerinde Baloncuklanma ve Deformeler oluşturması bir baskı kalitesi sıkıntısı oluşturur.

3D Yazıcının 3D Nesne Baskının Üst Yüzeyinde Belirgin İzler oluşturması

3D Yazıcının 3D Nesnenin Yan yüzeylerinde çizikler veya çizgiler oluşturması

3D Yazıcı 3D Nesnenin Boyutsal olarak gerçek değerlerde baskı doğruluğu ortaya koymaması

3D Yazıcının 3D Nesnenin Yan yüzeylerinde Titreşimli veya Dalgalanmalı çizgiler oluşturması

3D Yazıcının 3d Nesnede Katman Kayması oluşturması

3D Yazıcıda çıkan 3D Nesnenin Zayıf İç Dolguya sahip şekilde oluşması

3D Yazıcının İnce Duvarlar oluşturur iken duvarlar arasında boşluklar oluşturması

3D Yazıcı tablasından 3D baskının köşelerinden yukarı doğru kıvrılması yani köşelerin tabandan uzaklaşması

3D Yazıcının çok küçük mesafeleri ayrıntılı ince plaka yüzeyleri yazdırmamış olması

3D Yazıcının dış veya iç kenar hatlarla aradaki dolgu arasında boşluklar oluşması biri biri ile temasın kesilmesi

3d Yazıcının 3D Nesnenin katmanları arasında ayrılmalar oluşturması yada katmanların biri birinden ayrılması yapışmaması

3D Yazıcının Katmanlar arasında birleşme kesimlerinde delik veya boşluklar bırakması

Baskı kalitesi hatalarını oluşturan sebepler

Filament kaynaklı olabilir.

filement birleşme hatası
Birleşme hatası

Isıtıcı tabla seviye tesbiti hatasından olabilir.

Program ayarlarında yanlış değerler seçilmesinden olabilir.

Elektrik ve elektronik bağlantılardan olabilir.

Programlama bilgisi hatalarından olabilir.

Elektronik devre kartlarının programlanması ile ilgili hatalar olabilir.

3d yazıcılarda 3D Nesneler oluşturmada baskı hatalarını meydana koyduk. 3D Nesnelerde oluşan Baskı kalitesi hatalarının sebeplerini de belirledik.

Bu baskı kalitesi hatalarında bildiğimiz çözüm yolları ile eksiklerimizi gideriyoruz. Bilgimiz içerisinde olmayan hatalarda olabilir. Programlama ile ilgili eksiklerimiz olduğunda bu konuda bilgili kişilerden yardım almalıyız.

İlerideki yazılarımda belirlediğimiz baskı hatalarının sebeplerini ortadan kaldıracak ayrıntılı açıklamaları yazacağım.